Ana sayfa

ileremafilex

İSKELE (SCAFFOLDING)…

İskele başlığıyla anlatılan  inşaat aşamasında cephede kullanılan İNŞAAT İSKELELERİ (SCAFFOLDING) dir.
Konuyla ilgili güzel değerlendirmeler bulacağınız yazımıza başlamadan önce iskele kelimesinin farklı anlamlarına da göz atalım mı?

İskele Ne Demek?x

Farklı manalarını da öğrenelim çünkü #iskele ne demek? İskelenin anlamı nedir? gibi merak edilen soruları da öncelikli cevaplamış olalım. Kısaca bunları şu şekilde özetleyebiliriz;

  • Karadan denize uzanan yapılar için, rıhtım manasında kullanılan ‘iskele’; (warf, pier, port…)
  • Denizcilik terimi olarak ‘sol taraf’ anlamında kullanılan ‘iskele’; (larboard)
  • Kıbrıs’ta bulunan 5 ilçeden biri olan ‘iskele‘;
İskelenin farklı anlamları (konumuz dışı olanlar)

İskele denince sektörün dışındaki insanların genelde aklına ilk rıhtım manasında kullanılan iskele gelmektedir. Sektör içinde de iskele denince ilk olarak dış cephede kullanılan cephe iskeleleri gelmektedir. İskele terimi aslında kalıp altında kullanılan taşıyıcı sistemleri de kapsamaktadır.

İskele Cephe Sistemleri

Cephede kullanılan iskele sistemleri ülkemizde yaygın olarak 2 farklı tip olarak kullanılmaktadır. Bunlar; Kamalı Flanşlı tip cephe iskelesi ve H Tipi Cephe İskele şeklindedir. Çok kullanılmamakla birlikte bir diğer 3. tip iskelede Cup-Lock İskele Sistemidir. Cup-Lock iskele sistemi yaygın olarak kalıp altı taşıyıcı sistem iskelesi olarak tercih edilmektedir.

İskele olarak kullanılan tüm farklı sistemlerin birbirlerine göre  bazı avantajları ve dezavantajları bulunmaktadır. H tipi iskele ile Kamalı Flanşlı Tip iskelenin farklı yönlerini incelediğimiz ana makalemizi buradan inceleyebilirsiniz. İskele sistemlerinin tercihi ülkemizde aslında inceleme yazımızda bahsedilen avantaj , dezavantaj durumundan ziyada alışkanlık, yaygın olma durumu ( ulaşılabilirlik ) yani bölgesellik olarak ortaya çıkmaktadır. Çünkü bir bölgede örneğin Kamalı Flanşlı Tip İskele yaygın ise, bu tip iskele kurma, iskele sökme ekipleri, bu tipe ait Kiralık İskele firmaları, iskele tüccarları ve iskele üretici firmalar o bölgede yaygınlaşmaktadır.

Bölgesel İskele Tercihleri

İskele sistemlerinden kamalı flanşlı iskelenin baskın bir şekilde yaygın olduğu bölge; Akdeniz Bölgesidir. ( Antalya, Burdur, Adana, Isparta, Denizli…)  H tipi iskelenin baskın olarak yaygın olduğu bölge : Marmara Bölgesidir,( İstanbul, Kocaeli,.. ) diyebiliriz. Tabiki her bölgede her tip iskele kullanılmaktadır. Ankara tam merkezde olmasından dolayı iki sistem iskelede yoğun bir şekilde kullanılmaktadır.

İskele sistemlerindeki bu bölgesel alışkanlık, güvenlikli iskele sertifikasına haiz ürünlere geçilince biraz değişebilir. Çünkü artık iskele sistemleri ilk yatırım maliyeti açısından pahalı bir ürün oluyor. Yani bulunduğu bölgeden ziyade sistemin fiyatı ön plana çıkacaktır.

İskele Maliyet Artışının Sebepleri

Güvenlikli İskele Sistemleri Neden Bu Kadar Pahalı ?

İskele Maliyetleri Neden Artmaktadır

İskele işinde ilk yatırım maliyetinin artmasının yanında, iskele kurulum ve söküm maliyetleri de yükselmektedir. Çünkü iş güvenliğinin maksimum boyuta tutulması amacıyla yürütülen çalışmalarla oluşturulan resmi yönetmeliklerle en güvenli iskele tipi üzerine yoğunlaşılmaktadır. Aynı mevzuatlar gereği artık bu işi de eğitim almış sertifikalı personeller yapacak ve kurulumun hatasız olduğuna dair belge vereceklerdir. Bu eğitimli kurulum ekiplerinin Türkiye genelinde çoğalması için belli bir zamana ihtiyaç olacağından, muhtemelen bir müddet bu konuda hizmet verecek firma bulmak sıkıntılı olacaktır.

Maliyetler ilk planlama aşamasında da artacaktır. Çünkü artık inşaat ruhsatı için belediyelere başvururken inşaat mühendislerinden İSKELE statik hesaplaması ve iskele yerleşimine dair plan çözümleri de istenecektir. Ve inşaatın karkas sistemi tamamlanıp dış cephesine iskele kurulumu yapılınca, gelen denetmenler inşaat ruhsat aşamasındaki çözümü isteyecekler ve yapılan uygulama ruhsat planlarından farklı ise ya iskelenin yeniden plana uygun olacak şekilde kurulumunu isteyecek, yada ruhsat iskele planlarında revizyon yapılmasını isteyecektir. Yani her halükarda bir maliyet artışı olacaktır. Ayrıca iskele statik hesaplamaları için standart max. yükseklik 24 m olarak baz alınmaktadır. 24 m nin üzerindeki tüm yükseklikler için özel hesaplamalar istenecektir. Bu özel hesaplamalar eğer standart iskele özelliklerinden farklı çıkarsa, projeye özel nitelikte iskele üretimi yaptırmak ta gerekebilecektir.

Yani bu konuya şöyle örnek verebiliriz. TS EN 12810 – 12811 standartlarına göre 24 m yükseklik için dikey taşıyıcı boruların et kalınlığının 3 mm olması uygundur. Dolayısıyla piyasadaki tüm üreticiler buna uygun ürünleri piyasaya arz edeceklerdir. Ve siz 24 m den çok yüksek bir inşaat için statik hesaplama istediniz, hesaplamaya göre 3 mm et kalınlığı yetersiz geldi ve daha kalın boru kullanılması gerektiği ortaya çıktı. Bu durumda iskele üreticilerinden özel iskele üretimi istenmek durumu doğacaktır. Özel iskele için özel boru gerektiğinden, boru üretimi yapan firmalar da özel boru çekmek durumunda kalacaktır. Belki iskele aksesuarları da özel olmak durumda kalacaktır. Yani bütün bu özel imalatlar fiyata yansıyacak ve maliyetler çok yükselecektir. Tabi burada şunu unutmamak gerekiyor, bütün bu çalışmalar daha güvenlikli iskele sistemleri oluşturmak için yapılmış olacağından insanımıza verilen değer de artacaktır.

İskelelerin ana yola bakan cephelerinin inşaat koruma filesi ile kapanması da bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu durum statik hesaplamaya doğrudan etki eden bir faktördür. Hesaplama yaptırılırken kullanılacak örtü sisteminin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir. Örtü filesi yerine, tam kapalı olacak şekilde OSB veya başka bir sistem kullanılacaksa bununda hesaplamada etken olduğunun bilinmesi gerekmektedir.

İskelenin kurulacağı zeminler bu güne kadar pek önemsenmiyor ve belkide gevşek zeminlere bile iskele kurulumu yapılıyordu. Güvenlikli iskele sistemleri için en önemli kriterlerden bir tanesi de uygun zemindir. Yani uygun olmayan bir zemine kurulan mükemmel güvenlikli bir iskelenin hiç bir önemi olmayacaktır. İnşaatlarda iskele kurulacak zemin için eğer gerekli ise yapılacak iyileştirme veya betonlama faaliyetleri de iskele maliyetlerini arttırmış olacaktır.

TS EN 12810 – 12811 standartları ile birlikte iskele sistemleri artık her hangi bir tip boya ( yaş boya- statik fırın boya vs) yerine, mutlaka galvaniz kaplamalı olacaktır. Galvaniz kaplama , boyamaya göre çok daha pahalı bir sistemdir. Kaldı ki bugün için kendi bünyesinde galvaniz kaplama tesisi olan iskele üreticisi firma yoktur diyebiliriz. İskele üreticileri için bu durum yine maliyet artışına sebep olmaktadır.

İskele üreten firmalar güvenlikli iskele denetimleri ile beraber, daha kalifiye elemanlar istihdam etmekte, ISO 9001 kalite yönetimi sistemini tam manasıyla eksiksiz olarak çalıştırmakta, kendi üretim iç denetlemelerini daha sağlıklı hale getirmekte ve standartlarda belirtilen iskele testlerini kendi bünyelerinde oluşturdukları laboratuvarlarda TSE gözetiminde yaparak daha bilinçli üretimler yapmaktadır. Tüm bu üretim prosesleri neticesinde ürün kalitesi ve fiyatları yükselmektedir.

Uzak Doğu İskele İthalatı

Sektör için çok olumlu olan bu iyileştirmeler neticesinde ortaya başka bir korku çıkmaktadır. O da uzak doğudan uygun fiyatlı iskele ithalatı. ( Çin malı iskele vb.. ) Üretim yeri denetlemesi yapılamayacak olan bu ürünlerin, üretilirken gerçekten standartlara uygun üretilip üretilmediğinin denetlenmesi mümkün olmayacaktır. Bu noktada inşaat firmalarını şimdiden dikkatli olmaya davet ediyoruz.

İSKELE ; 

Eskiden inşaatlar için en önemsiz kalemlerden biri iken, bugün geldiği konum çok farklıdır. Artık iskele inşaatların mühürlenmesine sebebiyet verebilen, üzerinde titizlikle durulması gereken hassas bir konudur.

ileremafilex

Tüm İskele Sistemlerinde İŞ GÜVENLİĞİ temel esastır.

Sertifikalı Güvenli İskele üreticisi firmalarla Ankara’da bir toplantı yapan ve düşüncelerini paylaşan dönemin İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sn. Kasım Özer, daha sonraki günlerde yapmış olduğu basın açıklamalarında da iş güvenliği hususunun sıkı şekilde devam edeceği konusunda açıklamalarda bulunmuştu. İlgili Açıklamalar;

kasim-ozer-is-sagligi-guvenligi-muduruTürkiye 2013 yılında 302 kişinin hayatını kaybettiği Soma Maden Kazasının ardından iş sağlığı ve güvenliği konusunda adımlarını artık sıkı atıyor. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı madenler, inşaat gibi tehlikenin yoğun olduğu sektörlerde yeni mevzuatlar ve tebliğler hazırlamaya başladı. İnşaatlarda güvenli iskele yerine eski usul iskele kuran müteahhitlerin 2 bin 500 lira için riske girdikleri görülünce, bütün inşaatlarda ‘güvenli iskele’ şartı getirildi. Madenlerin güvenliği konusunda ise katı tedbirler alınıyor. Bunlardan biri de madenlere sığınma odası şartını düzenleyen bir tebliğ hazırlıkları olduğu öğrenildi.
İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Kasım Özer, 8-11 Mayıs tarihinde İstanbul’da 8’incisini düzenleyecekleri “Sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı” öncesinde gazetecilerle bir araya geldi. Bu yıl zirveye 4 bin kişinin katılmasını beklediklerini anlatan Özer, İş Sağlığı Güvenliği fuarının da olacağını kaydetti.

İNŞAATLARDA SERTİFİKASIZ İŞÇİ ÇALIŞAMAYACAK
İnşaat sektörünü değerlendiren Özer, Mayıs’ın 25’inden sonra yeterlik sertifikası olmayan işçi çalıştırılmayacağını hatırlattı. Özer, bugüne kadar 13 bin kadar işçinin sertifika sahibi olduğu tahmininde bulunurken, “günlerde 300 bin kişiyi hedefleyen bir eğitim programı başlatacak. Ayrıca Bakanlık da ne kadar hangi işi yapacak işçiye ihtiyaç olduğu yönünde talep toplayacak” dedi.

2 BİN 500 TL İÇİN İNSANLAR ÖLMESİN
Türkiye’de yüksekten düşme nedeniyle ölümlerle ilgili ‘iskeleden düşme’nin önüne güvenilir iskele şartı ile geçtiklerini kaydedetti. Güvenli iskele ile normal iskele arasında 2 bin 500 lira fark olduğunu vurgulayan Özer, “Müteahhitlerimiz buna tenezzül ediyorlardı” diyerek; 50 kişiden az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerinde iş güvenliği ve sağlığı konusunda uzman ve hekim bulundurulması konusunda ise 2 yıl geçiş süresi verdiklerini hatırlattı.

ileremafilex

Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi

cephe-iskele-calismasiT.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Güvenli İskele Projesi ( GİP ) kapsamında hazırlanmış olan Cephe İskelelerinde Güvenli Çalışma Rehberi aşağıdaki görsellerde sunulmaktadır.

Bu Rehber; cephe iskelelerinin kurulumunda, sökümünde ve kurulum tamamlandıktan sonra iskeleyi kullanacak bütün çalışanlar ile şantiye şefleri, saha mühendisleri, iş güvenliği uzmanları ve tüm yapı müteahhitlerinin yararlanması amacıyla ÇSGB tarafından hazırlanmıştır.

ileremafilex

İskele Projesi Belediye Uygulamaları

iskele-projesi1İnşaat Mühendislerinin güvenlikli sistemler için iskele projesi hazırlamaya başlaması ile birlikte uygulamada Belediyelerin farklı görüşleri, farklı içtihatları olabiliyor.

İnşaat mühendisleri iskele projesini hazırlarken baz aldıkları üretici firmanın örneğin Oğuzhan İskele mamul ve konfigürasyon el kitabı ile 24,5m yükseklik için hazırlanmış olan statik hesaplamalarına ulaşmak ve iskele projesi ekinde bu belgeleri de Belediyelere sunmak durumundalar.

İSKELE PROJESİ HAZIRLARKEN OLMASI GEREKEN; 

İskele projesi hazırlanmadan evvel öncelikle hangi tip iskele sisteminin seçileceği kararlaştırılmalı, (Kamalı Flanşlı Tip veya H Tipi İskele Sistemi gibi) daha sonra iskele kurulacak cephede iskelenin yüzeyine file veya branda kaplanıp kaplanmayacağı kararlaştırılmalı ve yüzey kaplama durumuna uygun olan statik hesaplama değerleri kullanılmalıdır.
Ve iskele projesi bu verilere göre hazırlanmalıdır.

İSKELE PROJESİ HAZIRLARKEN OLMA-MASI GEREKEN; 

İSKELE PROJESİNİ hazırlamaya başlamadan önce tüm mühendisler internet ortamında örnek hazır dwg formatlı proje arıyor. Bulduğu bu projede kullanılan iskele sisteminin hangi firmaya ait olduğunu bilmiyor.

Akabinde bir arkadaşının başka bir üretici firmadan tedarik ettiği el kitapları ve statik hesaplamaların fotokopisini çektiriyor. Ve daha içinde ne yazdığını bilmediği bu evrakları matbu form gibi her projenin içine dâhil edip belediyeye onaya gönderiyor.