Dış Cephe Güvenlikli İskele Sistemi

GÜVENLİKLİ İSKELE

guvenlikli-iskele-olculerTam Güvenlikli İskele artık tüm Türkiye’de bilinen ve aranan bir ürün haline geldi.

Bu konu hakkında merak edilen çok şey var. Tüm merak edilenleri detaylı olarak tek tek incelemek için mutlaka TS EN 12810-1.. ve TS EN 12811-1.. standartlarının incelenmesi gerekmekte.

Ancak biz bu yazımızda çok detaya inmeden Tam Güvenlikli İskele konusunda kabaca fikir vermeyi hedefledik.

Tüm standartları süzgeçten geçirdikten sonra güvenlikli iskelenin ana hatlarını inceliyoruz.

Yandaki görsel güvenlikli iskele standartlarının baz aldığı ana ölçülere açıklık getirmek üzere kullanılmaktadır.

Bu görselde bahsedilen ölçülerle ilgili detaylar aşağıdadır.

Güvenlikli İskele Ölçüleri Açıklamalar

b : Serbest yürüme bölümü, 500 mm ve (c – 250 mm) değerlerinden hangisi daha büyükse en az o değerde olmalıdır
c : Dikmeler arasındaki net mesafe
h1a, h1b : Sırasıyla bağ elemanları veya enine ara bağlantılar ile çalışma alanı arasındaki net baş mesafesi
h2 : Net omuz yüksekliği
h3 : Çalışma alanları arasındaki net baş yüksekliği
p : Baş yüksekliği kısmındaki net genişlik, 300 mm ve (c – 450 mm)  değerlerinden hangisi daha büyükse en az o değerde olmalıdır
w   :  Çalışma alanları için genişlik sınıfları

calıms-sinifi
Güvenlikli İskele Genişlik Sınıfları Ölçüleri
Güvenli iskele sistemlerinde Türkiye’de genel olarak tercih edilen genişlik sınıfı W06 dır. Yani yürüme platformu olarak kullanılan sac kalasların yan yana 2 tane kullanılması durumundaki genişliği 60 cm den az olmamalı, 90 cm den çok olmamalıdır.

90 cm üzeri genişlik istenirse W09 ve üzeri sınıflar kullanılmalıdır.

Buradan anlaşıldığı üzere yan yana gelen 2 kalasın eni toplam 60 cm den az olamayacağına göre , kullanılacak bir kalasın eni min. 30 cm olmalıdır. Oğuzhan iskele olarak 32 cm eninde kalaslar üretmekteyiz.

 Güvenlikli İskele Baş mesafesi sınıfları

Tam Güvenlikli İskele üzerinde çalışan bir işçi için standart minumum baş mesafesi yüksekliğini 190 cm olarak belirlemiştir.
bas
Güvenlikli İskele Baş Mesafeleri Ölçüleri
Güvenlikli İskele Yan Koruma ( Korkuluk ve Topukluk )
yan-korumaGüvenlikli İskele yürüme platformları üzerinde çalışan bir işçinin arkaya doğru düşmesine engel olmak için 2 sıra korkuluk yatay elemanı kullanılmalıdır.
Bunların minumum ölçüleri yandaki şekilde gösterildiği yerlerden 47 cm şeklinde olmalıdır. Yürüme platformu üzerinden yan korkulukların üst mesafesi 1m şeklinde olmalıdır.
Güvenlikli İskelede çalışan işçilerin yürüme platformundan ayağının arkaya doğru kaymasını ve küçük malzemelerin düşmesini önlemek için topukluk elemanları kullanılmalıdır. Bunlar sac kalas hizasından başlayıp min 15 cm yüksekliğinde olmalıdır.

Güvenli İskele Alt Ayar Milleri ( Taban Plakaları )

Güvenlikli İskele de kullanılacak taban plakalarının yere basan tablası min. 12,5 cm x 12,5 cm şeklinde olmalıdır.
Kabartmalı veya kabartmasız düz sactan üretilebilir. Belgelendirilme sürecinde TSE laboratuvarlarında test edilerek onaylanmaktadır.

Güvenlikli İskele Duvar Bağlantı Elemanları

Tam Güvenli iskele sisteminin en hayati parçalarından biridir. Kaç adet kullanılması gerektiği statik hesaplamalar neticesinde ortaya çıkmaktadır. İskelenin dış yüzeyine koruma filesi veya branda gelecekse duvar bağlantı sıklığı artmaktadır.

Duvar Bağlantı ve Çapraz Eleman Yerleşimi Örneği

Konfigürasyon ve talimat el kitabında kullanılması gereken duvar bağlantı elemanı sayısı hakkında bilgiler bulunmaktadır.
Aşağıdaki şekilde kırmızı noktalar halinde örnek olarak gösterilmiştir.

Güvenlikli İskele Çapraz Bağlantı Elemanları

Güvenlikli iskele sistemlerinde çapraz eleman mutlaka kullanılmalıdır. Çapraz elemanlar statik hesaplamalarda çıkacak duruma göre adetlendirilir. Firmamız ürünlerinde bu durum min. 1 dolu ( çaprazlı ), 2 boş ( çaprazsız ) ve max. bir dolu ( çaprazlı ), 4 boş ( çaprazsız ) olacak şekilde çıkmaktadır.

Yandaki şekilde 1 dolu, 2 boş durumunu izah eden çapraz tablosunu görebilirsiniz.

Güvenlikli İskele Galvaniz Kaplama

Güvenlikli iskele sistemlerini oluşturan ürünlerin tamamı galvaniz kaplama olmalıdır. Boyalı ürünler bu standartın ( TS EN 12810-1) dışında kalmaktadır.

Güvenlikli İskele Test ve Deneyler

Platform Deneyleri:
1. Düşme Deneyi
2. Tekil Yük Deneyi;
a) Dayanıklılık
b) Sehim
3. Düzgün yayılı yük Deneyi
4. Kısmi alan yükü Deneyi

-Merdiven Deneyleri:
1. Tekil Yük Deneyi
2. Düzgün Yayılı Yük Deneyi

-Sehim Deneyleri:
1.Yan Koruma Sehim Deneyi;
a) Aşağı Doğru Düşey Yükleme Deneyi
b) Yatay Yükleme Deneyi
c) Yukarı Doğru Düşey Yükleme Deneyi

2.Topuk Tahtası Sehim Deneyi